top of page
Public Speaker

Luennoitsijat

Luennoitsijat: More Info
thumbnail_piia-elo-4-kuvaaja-suvi-elo.jpg

Piia Elo

Toimin kasvatuksen ja opetuksen apulaispormestarina Turussa. Tehtävääni kuuluu kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaminen ja myös lasten ja nuorten hyvinvointiverkoston puheenjohtaminen. Aiemmin toimin pitkään sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtajana ja tällä hetkellä myös aluevaltuutettuna ja siellä lasten ja nuorten lautakunnassa. Palvelutarpeiden moninaisuuden hahmottaminen ja palveluketjujen haasteiden ratkaiseminen kuuluvat keskeisesti työhöni, jotta lapsemme ja nuoremme saisivat paremman lähdön elämään.

Kuvaaja Suvi Elo

Luennoitsijat: More Info
Kosola_CV-kuva.jpg

Silja Kosola

Olen nuorisolääkäri ja yleislääketieteen erikoislääkäri ja ohjaan väitöskirjatutkijoita Turun ja Helsingin yliopistoissa. Olen aiemmin toiminut noin kymmenen vuoden ajan koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärinä Helsingissä ja Espoossa. Nautin aidoista kohtaamisista nuorten ja eri alojen ammattilaisten kanssa. Sytyn monialaisesta yhteistyöstä, sillä tiheällä verkostolla varmistamme, ettemme jätä yhtään nuorta syrjään.

Luennoitsijat: More Info
Jutta Torsti.jpg

Jutta Torsti

Olen lastenneuropsykologi. Olen tehnyt pitkään erikoissairaanhoidossa tutkimuksia ja yksityissektorilla neuropsykologista kuntoutusta.  Mielelläni myös koulutan ja työnohjaan ammattilaisia. Olen erityisesti kiinnostunut autismikirjosta ja Touretten oireyhtymästä. Erityislasten  mielenterveyden tukeminen ja perheiden hyvinvointi on minulle tärkeää.

Luennoitsijat: More Info
Maikki.jpg

Maria Siutla

Olen Maria Siutla, eli Maikki. Olen koulutukseltani sosionomi ja täydentänyt osaamistani muun muassa ratkaisukeskeisen eläinavusteisen valmentajan ja lyhytterapeutin koulutuksilla. Olen työskennellyt Tyynelän terapiaeläimet -nimisellä tilallani yli kymmenen vuotta. Teen työtä eläinavusteisesti ja monien eri asiakasryhmien kanssa. Eniten minulla on kokemusta lasten, nuorten ja perheiden, sekä erilaisten ryhmien kanssa työskentelystä. Eläinavusteisen työn vaikuttavuus, mahdollisuudet ja mielekkyys ovat itselleni tärkeitä asioita. Pyrin osaltani lisäämään asian näkyvyyttä muun muassa toimimalla Eduskunnan eläinavusteisen työryhmän jäsenenä.

Luennoitsijat: More Info
Koutis.jpg

Johanna Koutavaara

Olen psykiatrinen sairaanhoitaja AMK, ratkaisukeskeinen kuvataideterapeutti, valokuvaaja sekä tuore lasten ja nuorten traumapsykoterapeuttiopiskelija. Työskentelen Tyksin lastenpsykiatrian osastolla lasten ja perheiden kanssa. 
Kuvataideterapian ja valokuvan yhdistäminen lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn on lähellä sydäntäni. Etenkin itsetunnon ja itsetuntemuksen kanssa työskentely kiinnostaa, sillä niihin saadut haavat saattavat olla syviä ja ne voivat vaikuttaa meihin läpi elämän. Minäämme, sitä syvintä itseämme, haavoittaneita kokemuksia ei voi poistaa, mutta omaa kokemustamme itsestämme voi muuttaa myönteisemmäksi. Kaikilla on mahdollisuus löytää itsestään omat valovoimaisimmat puolensa ja saada positiivinen kokemus siitä, kuinka muut meidät näkevät. Kiinamyllyn koulun oppilaiden kanssa tehtyjen projektien kautta lähti kehittymään Valovoimakuvaus.

Luennoitsijat: More Info
räikkönen.jpg

Katariina Räikkönen

Hei! Olen Katariina Räikkönen, 21-vuotias journalismin opiskelija ja sosiaalisen median sisällöntuottaja, jolla on Touretten syndrooma ja ADHD. Koen tärkeäksi levittää tietoisuutta erityisesti Touretten syndroomasta, jotta meitä toureetikkoja ymmärrettäisiin ja meidät osattaisiin kohdata oikein.

Luennon esittely:

Luennolla kerron elämästäni ja opiskeluistani Touretten ja ADHD:n kanssa. Tarjoan teille aidon ja rehellisen kuvauksen omista kouluajoistani: Miten ja millaisella tuella onnistuin vaikeuksista huolimatta kirjoittamaan huippuarvosanoin ylioppilaaksi ja jatkamaan vielä unelma-alalleni korkeakouluun? Pääset luennolla mm. valmistelemani mielikuvaharjoituksen avulla laajentamaan ymmärrystäsi nepsy-nuoren omasta kokemuksesta haasteiden keskellä.

Luennoitsijat: More Info
Huusko.jpg

Jyrki Huusko

Olen Jyrki Huusko, Itä-Suomen yliopiston koulunkehittämistutkimuksen dosentti ja harjoittelukoulun johtava rehtori. Olen toiminut rehtorina Joensuussa yli kaksi vuosikymmentä, joista alueemme sairaalaopetuksesta vastaavana rehtorina kahdeksan vuotta.


Nykyisin teemme tutkimusta yhdessä Tanja Äärelän kanssa. Vastaamme sairaalaopetuksen, Elmeri-opetuksen, Valteri-opetuksen ja valtion koulukotikoulujen vuosittaisesta tilastoinnista sekä konsultatiivisen sairaalaopetuksen ja vaativan konsultaation tutkimuksesta. (ks. https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/vaativa-erityinen-tuki-tutkimus-ja-kehittaminen-vaatu/)

Luennoitsijat: More Info
Äärelä Tanja.jpg

Tanja Äärelä

Olen Tanja Äärelä, Lapin yliopiston erityispedagogiikan yliopistonlehtori ja Itä-Suomen yliopiston erityisen tuen tutkimuksen dosentti. Työskentelin aiemmin n. 15 vuotta sairaalaopettajana toimien mm.  erikoissairaanhoidon monialaisen asiantuntijaryhmän pedagogisena asiantuntijana. Tutkimuspuolella vastaan yhdessä dosentti Jyrki Huuskon kanssa kansallisesti sairaalaopetuksen, Elmeri-opetuksen, Valteri-opetuksen ja valtion koulukotikoulun vuosittaisesta tilastoinnista sekä konsultatiivisen sairaalaopetuksen ja vaativan konsultaation tutkimuksesta (ks. https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/vaativa-erityinen-tuki-tutkimus-ja-kehittaminen-vaatu/).

Luennoitsijat: More Info
mark.jpg

Mark Bertényi

Mark on ”Rock, Rauha ja Rakkaus”-ilmaisun ruumiillistuma. Hän on musiikin monitoimimies, jonka päivätyöpaikkana on Turun Rock Akatemia.  Mark on ollut reilun vuoden ajan Kiinamyllyn koulun tärkeä yhteistyökumppani musiikkiavusteisessa kuntoutuksessa sekä ryhmä- että yksilötasolla. Mark tekee korvaamattoman tärkeää syrjäytymistä ehkäisevää työtä suurella sydämellä ja valaisee pelkällä olemuksellaan synkimmänkin päivän. Lisäksi hän ilahdutti viime keväänä koko koulun väkeä Jukka Pojan privaattikeikalla Rock Akatemiassa.

Luennoitsijat: More Info

Hasse Karlsson

HK_edited.png

Toimin Integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professorina Turun yliopistossa ja ylilääkärinä VSSHPn psykiatrian tulosalueella. Koulutukseltani olen psykiatrian erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja filosofian maisteri (pääaineena teoreettinen filosofia). Lisäksi  johdan Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistä Turku Brain and Mind Centeriä. Aikaisemmin olen tutkinut psykiatristen häiriöiden epidemiologiaa ja häiriöiden neurobiologiaa erilaisia aivojen kuvantamismenetelmiä käyttämällä. Yksi keskeisimmistä psykosomaattisista löydöksistäni on, että vuonna 2010 osoitin ensimmäisenä maailmassa, että masennuksen hoitoon käytetty psykoterapia lisäsi serotoniinireseptorien määrä aivoissa.


Vuonna 2010 perustin FinnBrain kohortin, jossa tutkitaan monitieteisesti raskausajasta lähtien lapsen aivojen ja mielen kehitystä ja niiden yhteyttä myöhempiin sairauksiin. Aineisto koottiin lastaan odottavista perheistä ja sen muodostaa nyt yli 4000 perhettä. Hankkeessa on kerätty tavattoman paljon dataa alkaen kyselylomakkeista ja neuropsykologisista mittauksista ja päätyen erilaisiin biologisiin näytteisiin ja aivokuviin. Tutkimushanke on jakaantunut eri osahankkeisiin, joissa eri näkökulmista tarkastellaan erityisesti stressialtistuksen vaikutuksia lapsen kehitykseen. Yksi hankkeen nykyisistä fokuksista liittyy oppimisvaikeuksien tutkimiseen, jota toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa InterLearn huippututkimusyksikössä.

Akateemisen työni lisäksi pidän potilasvastaanottoa parina iltana viikossa ja kesäisin purjehdin kilpaa puisella Int 8mR-luokan veneelläni.  

Luennoitsijat: More Info
bottom of page